Ainult et see Kremli katse asetada vastutust regioonide elanikele kukkus läbi. Kodanikud ei astunud pataljonidesse just liiga innukalt ning võimu pidid kuulutama 2023. aasta sügisel välja mobilisatsiooni. Vene sõjaväejuhtkond saatis piirkondlikud vabatahtlikud, kellest paljudel polnud kaasaegset sõjalist kogemust, rinde koge raskematesse jõukudesse, kindlustamata neid toetusega. Kokkuvõttes löödi nad täielikult puruks – nagu näiteks juhtus Tatarstani pataljoniga Alga.