Mullu kahekordistus Eestis üleannustamisest tingitud suremus. See nukker number ütleb selgelt, et uimastikahjud on reaalsed. Ilmselgelt ei ole taju ja tuju muutvate ainete keelustamine ning nende tarvitajate kriminaliseerimine andnud soovitud tulemusi. Pigem on läinud vastupidi – psühhotroopsete ainete turu reguleerimata jätmine on nende ainetega seonduvaid riske ja ohtusid ainult võimendanud.