Uimastitest avalikult rääkimine muudab inimesi teadlikumaks ning võimaldab mõista nii tarvitamise kui kogu ülejäänud ahela võimalikke mõjusid ja riske. Lugemine kellegi teise kogemusest võib aidata jõuda otsuseni tarvitamisest loobuda.