Rahvaalgatus.ee on välja kasvanud ühiskondlikust ootusest, et poliitikud kaasaksid otsuste tegemisse neid, keda otsused enim mõjutavad. See tähendab, et portaali loogika ei ole üles ehitatud vanusegrupi, vaid just teemade põhiselt, kuivõrd ühiskonnas kaasa rääkimiseks peab olema võimalus kõigil.