Õnnetusekuulutamise või muutuste eitamise asemel tuleb kliimateemas rõhku panna asjalikkusele ja praktilisusele. Reini veetee vähem usaldusväärseks muutumise kontekstis on selline näide küsimus, kas sealsetel suurettevõtetel võib tekkida huvi või vajadus jõe läheduses paiknevaid tehaseid ümber paigutada, ja kui, siis kuhu.