Teisalt, alles tänavu 27. juunil Nordica juhi kohalt lahkumisest teatades kiitis Jan Palmér: „Just siis, kui kõik on hästi, on õige aeg teatepulk üle anda ehk uue generatsiooni juhile.“ Äsja sõlmitud pikaajalised lepingud pidavat tagama lennufirmale järgmisteks aastateks head arenguvõimalused. Nii kliimaminister Kristen Michal, kes eelmisel korral minister olles Nordica ka asutas, kui ka Nordica nõukogu esimees David O'Brock tänasid Palméri lausa ülevoolavalt.