Mõned tegurid, mis soodustavad vajadust suurendada nii taastuvatel kui ka fossiilsetel allikatel põhinevat elektritootmist, on seotud kliimamuutustega: põuad väga paljudes Euroopa piirkondades põhjustasid hüdroenergia tootmise vähenemise 66 TWh võrra ning koos jõgede kõrgemate temperatuuridega olid need üheks teguriks, mis kahandasid tuumaenergia tootmist 119 TWh võrra.