Vaatamata sellele, et viimaste aastate kriiside taustal on riik koostöös kohalike omavalitsustega hooldekodudele tavapärasest sagedamini abikäe ulatanud, on käesolevast juulist jõustunud muudatused hooldereformi näol sotsiaalvaldkonnas siiski suurimad taasiseseisvunud Eesti ajaloos.