Üks suur probleem, millega Eesti pole pärast iseseisvuse taastamist üle 30 aasta hakkama saanud, on lõimumine. Kõrvuti eksisteerivad eestikeelne ja venekeelne maailm – omaette inforuumide, palgatasemete ja kaasarääkimise võimalustega.