Samas vähesed hindajad küsivad kontrollküsimust: kas samade eluaastatega leidub mõni mittepunane tuntud Eesti NSV autor, kellega punaseks hinnatavat autorit kõrvutada, et hinnata tollasel moraalsel puna-sinimustvalge skaalal autori paiknemist sellel?