Teatavasti osale ajaloolane, rahvasaadik – seega poliitik – kirjanike maja seinale ENSV lipu paigaldamise toimingus. Okupatsiooniaegse lipu heiskamisele reageeriti loomulikult mitmel tasandil, sealhulgas kirjanike liidust. Samuti tegeleb sellega politsei.