Euroopa Nõukogu biomeditsiini- ja tervisealaste inimõiguste juhtkomitee andis sel aastal välja põhjaliku, riikidele ning tervishoiuasutustele konkreetseid soovitusi välja pakkuva tervisekirjaoskuse juhendi (Guide to Health Literacy).