Räpina haigla kuulub 99% ulatuses Räpina vallale. Just hooldereformi jõustudes ehk 1. juulist suurendati seal üldhooldusteenuse tasu ligi poole võrra. Kui varem oli päevatasu 31 eurot, seega kuus 960 eurot pluss ravimitele kuluv raha, siis nüüd on see 49 eurot ehk kuus 1519 pluss ravimite raha. „Tegemist on tavalise haiglaga väikeses alevikus, mitte luksuspansionaadiga,“ imestas Pille, kes pole saanud ka selget põhjendust, millest selline hüppeline hinnatõus, sest teenuses endas midagi muutunud ei ole. Haigla põhjendab perele sellist hinnatõusu majade pidamise ja elektri hinna tõusuga. „Hooldeosakond paikneb ühes osas hoonest, kus on veel ka statsionaarse päevaravi osakond, apteek, polikliinik ja Tartu kiirabi. Millega on põhjendatud sellises ulatuses hinnatõus?“ küsis Pille.