Rahandusministeeriumi ettepanekus on välja toodud kaks erinevat mudelit, mis koosnevad omakorda mootorsõidukite ühekordsest registreerimismaksust ja aastamaksust.