Viimati nimetatud viisidel töölkäijate arv on Arenguseire Keskuse koostatud raporti järgi kahekümne aastaga kahanenud 120 000 inimese võrra, autode arv on aga kahekordistunud. Transpordisektori CO2 on kasvanud 2014. aastast koos autode arvukuse ja läbisõiduga. Kui tahame vähendada kasvuhoonegaaside heite hulka ja täita „Eesti 2035“ ja Euroopa Liidu kliimaeesmärke aastaks 2050, siis ei saa autode hulk kasvada.