Keskne figuur skandaalse uuringu tegemise katses on Raul Eametsal, kes istub korraga kahel toolil: Tartu ülikooli dekaani ja Pere Sihtkapitali nõukogu liikme omal. Eamets esitas Tartu ülikooli eetikakomisjonile taotluse uuring läbi viia ja alustas küsitlusega juba enne loa saamist. On tähelepanuväärne, et Eamets on küll vestelnud Tartu ülikooli rektori Toomas Asseriga, kuid seni veel mitte kordagi ainsas mõeldavalt kohases võtmes. On täiesti võimatu, et Eamets dekaanina jätkaks. Peab olema põhimõtteliselt ja absoluutselt välistatud, et ülimalt delikaatsed isikuandmed satuvad ühe konkreetse partei tiiva all sündinud sihtasutuse kätte. Pere Sihtkapital on Isamaa erakonna sünnitis, millele erakond andis 2019. aastal katuserahana miljon eurot.