Kuid seisis veel üks bastion: üheparteisüsteem. Kommunistlik Partei ei kavatsenud poliitikas võimu kellegagi jagada, kuid juba tehtud reformid tõid päevakorda küsimuse, millal ilmuvad NSV Liidus esimesed opositsiooniparteid.