Eesti võiks väikeriigina rahvusvahelise tõsiselt võetavuse nimel aga selle poole püüelda vähemalt välissuhtluses. Ettevõtjad on presidendi tegevust toetanud ka varem ajaloos – meenutagem kasvõi seda, kuidas president Päts sai enda kasutada Oru lossi.