Selleks et sotsiaalteadlased saaksid rakendusuuringuid teha, peavad nad saama inimesi küsitleda. Selleks et kokku saada teadustööks sobivat piisavalt esinduslikku vastajate valimit, on osa teemade puhul otstarbekas või lausa vältimatu rahvastikuregistrist andmeid küsida.