Aga kuidas selle „õigustatud huvi“ nime kandva võluvõtme olemasolu kindlaks tehakse? Seda hindab taotluse saanud ametnik. Seadusest talle selleks liialt palju juhtnööre ei tule. Põhjendatult tekib seega küsimus, et mille põhjal ta siis otsustab, kas taotluses toodud huvi on piisavalt tõendatud ning milliste isikuandmete väljastamine on seda huvi arvestades proportsionaalne. Eelduslikult mitte kõhutunde pealt, kuid suurem selgus vähemalt seaduse tasandil puudub.