Kui KOV ei suuda täita seaduslikku ülesannet, sest tal ei ole raha hooldekodukoha tagamiseks, ei jäägi KOVidel viimases hädas muud üle, kui pöörduda riigi vastu kohtusse.