Küll näeb ka Eesti Põhiseadus ette võimaluse teatavatel tingimustel valimisõiguse peatamise. Nii ei saa ei riigikogu ega kohalikel valimistel osaleda kinnipidamiskohas karistust kandvad Eesti kodanikud. Nende valimisõigus taastub karistuse kandmise järel. Muide, kui Eesti kodanike puhul tuleneb see piirang põhiseadusest, siis mittekodanike puhul on sama piirang sätestatud kohalike volikogude valimise seadusega. Vastavalt ei saa väita, et seadusega ei saa kohalikel valimistel osalemise õigust piirata. Vastupidi, põhiseadus annab otsesõnu võimaluse kohalikel valimistel osalemise õigust seadusega piirata ja seda on ka varem tehtud.