Jätkuvaid rahvusvahelisi kogunemisi silmas pidades on maailma riigid jagunenud rohkem kui kaheks, sest kui juba Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis tuleb Venemaal ja Ukrainal vaielda „kõrvuti istudes“, on see kolmanda maailma riikidele piisav põhjus ilmuda üritustele ka Venemaa pinnal. Pealegi tervitas seal äsja lõppenud üritust video teel ka ÜRO peasekretär Guterres – detail, mis teeb ettevaatlikuks.