Hoolimata enda väiksusest oleme leidnud jõudu, et olla üks suurimaid toetajaid Ukraina võitluses vabaduse eest. See, et meil on ressurssi toetada ka teisi, näitab meie tugevust riigina. Väikese riigina on Eesti jõudsalt viinud end suurele areenile ning väljend „post-kommunistlik“ on Eesti kirjeldamiseks tugevalt aegunud. Liitlassuhted NATOga ja kuulumine Euroopa Liitu on saanud iseenesest mõistetavaks. Selle üle tasub meil uhkust tunda.