Teine probleem on lendurite kasin inglise keele oskus, mistõttu alustatakse hoopis Suurbritannias inglise keele intensiivkursustega, peale mida jõutakse lennukite tundmaõppimiseni. On räägitud võimalusest kasutada lääneriikidest pärit kogenud lendureid, aga hetkel on see kõik veel ainult juttude tasemel.