Siin põrkumegi peamise murekohaga, milleks on tihti hooldekodukoha kõrge hind. Suurel osal üldhooldusteenuse saajatest ei kata nende peamine sissetulekuallikas ehk vanaduspension ära hooldekodu kohatasu. Selle tõttu satuvad abivajaja lähedased keerulise valiku ette, kas võimaldada oma vanematele koht tasulises hooldekodus või jääda ise hooldajaks.