Selleks et motiveerida naisi ja ka mehi lapsi saama, peame mõtlema sellele, kuidas see saaks juhtuda nii, et kumbki vanematest ei peaks tooma liiga suuri ohvreid eneseteostuses.

Selleks et seda saavutada, peaks riik keskenduma lasteaiakohtade loomisele. Ühiskondlikult peaks murdma iganenud mentaliteedi, et naine kasvatagu kodus lapsi ja mees käigu tööl ning teenigu raha.