Monika Haukanõmm (Tallinna Kesklinna vanem, Keskerakond) väitis enda 16. augustil Eesti Päevalehes ilmunud arvamusartiklis, mis käsitleb sotsiaalvaldkonna rahastamise probleeme, et: „Eurostati andmetel kulutab Eesti riik ühe inimese sotsiaalkaitse kohta aastas 4820 eurot. Võrreldes Euroopa Liidu keskmisega, milleks on 9537 eurot, on see poole vähem. Vähem kui Leedu, Poola, Malta, Portugal ja rääkimata Hollandist, kus aastane kulu on 12610 eurot.“