Justiitsministeeriumi valitsemisala tegevustes puudus siis ja puudub ka praegu igasugune seos perepoliitikaga. Ka peaministri korraldusega määratud justiitsministri pädevus on väga loogiliselt määratletud justiitsministeeriumi valitsemisalaga.