Aga kaugeltki mitte kõik külalised ei saanud kontserdiga rahule jääda, sest leidsid lahkudes auto kojamehe alt trahvikviitungi. Nimelt jõudis Tallinna munitsipaalpolitseile kohalikelt elanikelt kaebusi valesti parkimise ning avaliku korra rikkumise kohta. Nõmmekate Facebooki grupist ja Elu24 artiklist on näha, et kahjuks parkis osa kontserdikülastajaid oma autod haljasalale, mis on liiklusseaduse kohaselt lubatud vaid sellisel juhul, kui on omaniku luba.