Aga kui inimene ise tahab surra ja palub selleks arsti või lähedase abi? Traditsiooniliselt on ametlik hoiak olnud märksa taunivam kui surmanuhtluse puhul. Euroopat kujundanud kristliku traditsiooni järgi oli enesetapp sajandeid äärmiselt taunitav, ka siis, kui elu tähendas ränkades kehalistes piinades kuhtumist.