Eestis on alustanud tegevust abistatud suitsiidi teenuse pakkumisega ettevõtte. Valmis pannakse surmav gaas, sõlmitakse lepingud ning inimesel võimaldatakse ise elust lahkuda. Teenust pakub mittemeditsiiniline asutus. Prokuratuur on reageerinud olukorrale, kuna tegemist on reguleerimata valdkonnaga ja teenuse osutamisel võib esineda õiguslikke küsimusi.