Kindlasti on tõsi, et osa inimesed tunneb survet end tappa, sest nad on koormaks oma perekonnale või kogu ühiskonnale. Kuid seda, mida eutanaasia vastased nimetavad ebaõiglaseks surveks, nimetaksin mina asjakohase teabe andmiseks – teabe, mida on vaja informeeritud ja moraalse otsuse langetamiseks. Kui olete enda halastussurmamise küsimuses kahevahel, tuleb arvesse võtta ka asjaolu, kas olete koormaks oma perekonnale või laiemalt ühiskonnale.