Nagu ka Stalini ajal, on nüüdki lahti läinud tsiviilopositsiooni kõikvõimalikul moel, ent avalik represseerimine. Sihtmärkideks on sümbolid ja isiksused. Pole juhus, et veel 2021. aastast kinnistuva Aleksei Navalnõi üle korraldati just äsja, augustis uus kohtuprotsess, et talle veelgi pikem vanglakaristus määrata. Eelmisel nädala keelati täielikult Venemaa inimõiguslaste viimane kants - 1993. aastal loodud akadeemik Sahharovi keskus. Helsinki grupp keelustati teatavasti veel jaanuaris.