Peaministri kaitsekõne, et tema abikaasale osaliselt kuuluv ettevõte Stark Logistics on jätkanud vedusid Venemaale, on praeguseks taandunud ühele lakoonilisele väitele: Stark Logistics ei kuluta Venemaal ühtegi eurot ja tegeleb kõigest „ühe Eesti ettevõtte“ Venemaalt ära kolimisega.