Räpina vallas jagati tänavu hajaasustuse programmi raha peamiselt vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks. Peale vallavanema osutus teiste hulgas väljavalituks abivallavanem Riho Luht. Tema korraldusel ja allkirjaga oli loodud komisjon, kes taotlusi hindas. Komisjon koosnes abivallavanemale alluvatest vallaametnikest.