Kõik märksõnad on kõlanud. „Silmakirjalikkus“ – kui õigustate oma tegusid argumentidega, mida teiste puhul ei võtnud kuulda. „Topeltstandardid“ – kui nõuate teistelt seda, mida ise ei tee. „Ebakompetentsus“. Jah, iga naine ei pruugi detailselt teada, millist äri tema abikaasa ajab.