Said juunis Kohila gümnaasiumi direktoriks, nii et suvepuhkust sul ilmselt ei olnud.