Esimeses laines oli kaks drooni, mille ülesandeks oli testida, kas lennukoridor sihtmärgini on turvaline. Teises laines oli vähemalt 10 drooni, mis said vähemalt kahele dessantvägede transpordilennukile Il-76 ning ka kütusehoidlale edukalt pihta.

Järgnes kolmas laine ja kohalike elanike sõnul kostus lennuväljalt vähemalt kümme plahvatust, pihta said veel täiendavalt mitu IL-76 ja räägitakse ka ühest strateegilisest pommitajast.

Peale kolmandat rünnakulainet evakueeriti lennuväljalt järelejäänud lennuvõimelised lennukid. Lisaks rünnati ka Pihkva oblastis ühte sõjaväeosa. Nii et Venemaa armee jaoks oli tegemist tõelise õuduste ööga, sest selliseid transpordilennukeid Venemaa ei ole lähiaastatel võimeline juurde tootma, aga neid on vägede kiireks liigutamiseks väga vaja.

Pole välistatud, et pihta sai veel rohkem lennukeid ja ehk tuleb päeva peale selles osas täiendavat informatsiooni. Ukraina poolt on tegemist suurepäraselt läbiviidud operatsiooniga ning nagu näha, ei jätku Venemaa õhukaitsekomplekse isegi tähtsate sõjaväeliste objektide kaitsmiseks.