Maardu on üks hooldereformist rahaliselt enim võitnud omavalitsusi. Riik jagas omavalitsustele raha eakate osakaalu järgi. Maardu sai sellekohase arvestusega oma 3770 eaka eest sel aastal esimeseks poolaastaks 424 185 eurot. Maardust on seni hooldekodudesse läinud keskmisest vähem inimesi, praeguse seisuga 62 kodanikku. See aga tähendab, et nad said ka hooldekodukoha kohta keskmisest rohkem raha. Hooldekodus oleva inimese kohta sai Maardu seega esimeseks poolaastaks 1140 eurot kuus.