Kes võiks olla Eesti järgmine peaminister? Värske uurimusküsitluse järgi peaks 18 protsendi eestlaste arvates selleks olema Urmas Reinsalu – see aitaks kahtlemata hoida meie riigi väärtuspõhist kuvandit vastaste sanktsioonide eestvedajana ja tagaks Eesti julgeoleku.