Kuigi vallavolikogude istungid, just nagu riigikogu istungidki, on avalikud – neid peaks saama jälgida kõik kodanikud, keda huvitab, kuidas kohalikku elu korraldatakse –, siis see saatuslik istung oli kuulutatud kinniseks.