Viimase Norstati küsitluse järgi arvab 20% küsitletuid, et teie sobite peaministriks kõige paremini. Kas teil kahju pole lahkuda Keskerakonna esimehe kohalt?