Tallinn vajab ühtset tsoonipõhist piletisüsteemi, lisaks tuleb luua head ümberistumisvõimalused ühelt ühistranspordisuunalt või -liigilt teisele, ehitada välja olulised ühistranspordisõlmed jne. Loomulikult nõuab see kõik lisaraha, aga seda tuleb leida nii piletimüügist kui tõhusamast koostööst naaberomavalitsuste ja riigiga.

Tööd on, aga kui teha, siis teha hästi ning kõik linna poolt kavandatud tegevused peavad vastama kaasaegse linnaruumi ja elukeskkonna ootustele ning olema suunatud elanike heaolu kasvule.

Kõik need muutused algavad juhtimisest, tegematajätmised on kuhjunud, linn on autostunud ja linnakodanikud kannatavad. See on põhjus, miks Tallinna opositsiooni enamus on kaalumas umbusaldusavaldust linnapea vastu.