Lubada ei saa enne midagi, kui kõik on kokku lepitud. Olen õpetajate alampalga tõusu taotluse esitanud. See tuleneb ka meie koalitsiooni kokkuleppest, et õpetajate palk peab kolme aasta jooksul tõusma 120%-ni Eesti keskmisest [palgast]. Olen esitanud kolme aasta perspektiivi, kuidas me jõuaks 2027. aastaks 120%-ni. Järgmisel aastal peaks alampalk tõusma 8%.