Seega kui tal lisaks akadeemilisele paberile oleks ka poliitilist taipu ja olukorra analüüsimise võimet, siis oleks ta astunud kohe ametist tagasi, vabandanud ette ja taha ning lubanud igati lasta seda Venemaa skandaali uurida, et hoida õhus lootust poliitilisele tulevikule.