On teada, et pakkumus PPP lepingute õigusanalüüsiks telliti kolmelt büroolt: Trinitilt, Lextalilt ja TGS Balticult. Viimasele neist oli Kracht võlgu, kuid just too pälvis hindamiskomisjoni soosingu.

Küsimus näib olevat, kui suurt rolli mängis Kracht TGS-i võidus. On teada, et esialgu pidi ta hanke hindamise komisjoni kuuluma ja sai hindamistabeli meiligi, kuid delegeeris oma ülesanded teisele nõunikule Lasse Lehisele.