Prognoos näitab, et meie majandus püsib sarnaselt muu Euroopaga kauem languses ja eelarvedefitsiit 2027. aastal tuleb üle kahe miljardi euro. See tähendab, et ainuüksi laenuintressideks maksame aastas tervelt 480 miljonit eurot.

Ja praegust suunda järgides kasvab see summa iga-aastaselt, sest üha suurem eelarvedefitsiit tuleb katta uute laenudega. Meil ei ole riigina enam aega seda probleemi tulevikku lükata, peame tulusid ja kulusid tasakaalu viivad otsused tegema kohe, juba selle eelarvega.

Tulevikku peab vaatama ka eelarvepoliitikat kujundades. Võlgu elamine ja laenurahast püsikulude katmine koos kasvavate intressidega viivad meid üha sügavamasse auku. Välja ronimiseks tuleks aina rohkem makse tõsta, mis teeb inimeste elu raskemaks ja pärsib ettevõtluskeskonda.

Maksud olgu nii kõrged, kui efektiivse ja kaitstud riigi pidamiseks vajalik, mitte populistlike lubaduste katmiseks. Kui soovime olla ettevõtetele atraktiivsed, peab meie maksupoliitika olema etteaimatav, mitte hoogtöö korras neid maksustav, kellel parasjagu poliitikute arvates liiga hästi läheb.