Eelmiste kümnendite majandusstruktuuri energiavajaduste põhjal tulevikuotsuste tegemine lukustab Eesti majanduse järgmisteks kümnenditeks mudelisse, kus Eestisse energiamahukat tööstust ei tule.