Ja nüüd tuleb mängu olevikku ja tulevikku siduv rahanduse põhiseos. Kõrgenenud riskid tasakaalustatakse kõrgemate intressimääradega. Ja riskid, nagu teame, on majanduses tõusnud oluliselt.

Täna me ei tea, kas ja millised riskid tulevikus realiseeruda võivad, kuid pangad, nagu teisedki ettevõtted, peavad nendeks valmis olema. Muuhulgas varusid omades, mida maksustades ära võtta tahetakse. Muide, tähtajaliselt hoiustajatele makstavad intressimäärad on meil Euroopa ühed kõrgeimad.